İşçi Sağlığı
Tekniksa Makine İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi; tüm çalışanların ortak katılımına ve desteğine dayanmaktadır.
 
İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatının yükümlülüklerini ve diğer şartları yerine getirmenin yanı sıra, güvenli iş ortamı yaratmaya, çalışanlarımızın sağlık ve güvenlik farkındalığını geliştirmeye, iş kazalarını, yaralanmaları ve meslek hastalıklarını önleyici iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapmaktayız. Fabrikamızda çalışan  tedarikçi firma, stajyerler, ziyaret eden misafirlerimiz ve diğer tüm paydaşlarımızın sağlık ve güvenlik açısından korumanın bizim sorumluluğumuz olduğunun bilincindeyiz.TEKNİKSA olarak, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının sürdürülebilirliğini ve sürekli geliştirilmesini iş sağlığı güvenliği hedefleriyle takip edeceğimizi ve destekleyeceğimizi, tehlikelerin ortadan kaldırılarak İş Sağlığı Güvenliği risklerinin azaltılarak sürekli gelişimin sağlanacağını, çalışanlarımızın sağlıklarının bozulmasını önlemek için gerekli her türlü çalışmayı yapacağımızı taahhüt ederiz.
 
Murat BAKIRAL