Çevre Politikası
Atıkları minimuma indirmek, atık yönetim sistemlerini genel işleyişe entegre etmek, kirliliği kaynağında önlemek, enerjiyi verimli kullanmak ve faaliyetlerimizin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltarak, tedarikçilerimizi ve paydaşlarımızı, yeşil ekonomi ve enerji verimliliği çalışmaları konusunda bilinçlendirmek ve teşvik etmektir.
 
TEKNİKSA olarak çevre ile ilgili temel düşüncemiz; üreteceğimiz makine ve ekipmanların karbon salınımının azaltılması, bu ürünlerin enerji verimliliğini ön planda tutup, çevreye en az zarar verecek şekilde tasarlanarak geliştirilmesi, geliştirilecek yeni prosesler ve faaliyetlerle ilgili çevresel etkenleri kontrol altında tutmak ve minimize etmek, enerji verimliliği önceliğinde teknoloji ve uygulamaları tercih etmek, doğayı koruyacak ve ekolojik dengeye pozitif katkı sağlayacak çevreci projeleri hayata geçirmek, bu tür sosyal sorumluluk projelerinde öncü ve örnek olmak ve tüm bu prensipleri, ülkemize ve dünyaya yaymaktır.